Năng lực tài chính

Với giá trị vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ các nguồn vốn  chủ sở hữu và nguồn vốn huy động khác,  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển sô18 có thể hợp tác kinh doanh, thực hiện thi công các dự án xây dựng vừa và nhỏ.

Số liệu SXKD những năm gần đây như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Năm Năm 2015 Năm 2016

Năm 2017

1

 

Giá trị hợp đồng

55.150.680.000

65.980.350.470

80.230.785.000

2

 

Giá trị quyết toán

54.779.071.959

69.507.475.136

80.013.585.000

Ngoài ra Công ty còn có đầy đủ phương tiện thiết bị thi công, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, kỹ thuật có trình độ nghiệp vụ cao, nhiều kinh nghiệm, nhiều ngành nghề và đội ngũ công nhân lành nghề có tay nghễ  kỹ thuật cao hầu hết đã trưởng thành từ trong thực tế xây dựng công trình.